Uitleg

Over onze focussen

Waarom Focus?

Over de jaren heen hebben zich in International Teams een aantal specialisaties afgetekend. Er is door jarenlange ervaring knowhow verkregen en er zijn relaties gebouwd.

Iteams in Nederland focust op een aantal Etnische groepen: Albanezen en Roma. Maar daarnaast op mensen in moderne Slavernij (Focus End Slavery), op Achtergestelde Groepen, en Vluchtelingen (deze focus is in ontwikkeling).

Diverse Iteams alliantie partners

De diverse Iteams alliantie partners hebben daarin verschillen en overeenkomsten. We laten elkaar in de alliantie vrij om onafhankelijk te ontwikkelen, maar we kiezen er wel voor om aanvullend te werken. Daarom kan Iteams Nederland ook mensen plaatsen in teams waar andere Iteams alliantie organisaties begeleiden.

We willen ons door de status quo van onze focussen niet laten beperken. Dus als je een buiten de box idee of een visie hebt, neem gerust contact op. We houden ervan om mensen te helpen handen en voeten te geven aan hun roeping. En kunnen we het niet zelf, dan sturen we je gerust door naar een organisatie die dat wellicht wel kan.

Terug