Kinderwerk

Veel van de teams en werkers die met Iteams vertrokken zijn, werken met kinderen. 

Een aantal van onze partners zijn gespecialiseerd in kinderwerk. Bij anderen is het integraal onderdeel van een bredere aanpak.
Iteams is dus niet een organisatie die persé mensen voor kinderwerk zoekt en wil uitzenden. Maar als dat in het kader is van het bereiken van één van onze andere doelgroepen, dan leren we je graag kennen als je interesse hebt in kinderwerk.

We denken daarbij bijvoorbeeld aan Vluchtelingen, Albanezen of Roma. Of als leerkracht aan één van de opleidingen waarbij we betrokken zijn. Voor zowel zondagsschool en kinderclubs als Basis onderwijs en de lerarenopleiding.

Wil je meer weten van het werk van onze partners die vooral met en voor kinderen werken, kijk dan onder projecten. Dete i Svet, in Servië, is zo’n organisatie. Dit is een inheemse organisatie die uw steun goed kan gebruiken, maar geen plaats heeft voor buitenlandse teamleden. Wel zoeken zij partners in omliggende landen, zodat hun producten een bredere afzet kunnen vinden.

Uw algemene bijdrage voor kinderwerk is welkom op bankrekening
NL38 RABO 0111 4061 02 t.n.v. Iteams o.v.v. Kinderwerk.

 

Terug