ANBI

ANBI

Stichting International Teams (Iteams) heeft een verklaring van de Belastingdienst dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aan International Teams bij de belastingdienst aftrekbaar is.

MissieNederland
International Teams is deelnemer van MissieNederland
Voor website klik op de naam MissieNederland

Fiscale zaken
Het fiscale nummer (RSIN) is 8161.37.377

Kamer van Koophandel
De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41035582 en is opgericht 2 december 1985

Directie
Het adres van de stichting is: Kostersland 12, 3851 HB Ermelo. De dagelijkse leiding wordt gegeven door Barth Companjen (directeur), bijgestaan door een team van vrijwilligers.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door: 
Bram Leunis, Harderwijk - voorzitter 
Henk van der Laan, Harderwijk – penningmeester/secretaris
Paul de Kloe, Ermelo – lid

Verslaglegging (klik op link om te openen)