Karakter

Historie

De internationale wortels van International Teams gaan terug naar de jaren zestig van de vorige eeuw. In hetzelfde jaar dat OM en YWAM werden opgericht ging International Teams van start.In andere landen werden al snel ook afdelingen gestart. International Teams in Nederland kwam in 2007 op de kaart.

Het was de Stichting Ancient World Outreach die zich aansloot bij het internationale Netwerk dat International Teams heet. Ancient World Outreach was een stichting die zich richtte op werk in De Balkanlanden. En werd in 1985 opgericht door werkers van Open Doors, met de zegen van Open Doors. De taakstelling van AWO was aanvullend op die van Open Doors, die zich toen vooral en voornamelijk bezighield met het distribueren van Bijbels, bijbelgedeelten en bijbelstudiemateriaal. AWO daarentegen had als taak evangelisatie en gemeentestichting.

In 1991 ging AWO voorop bij het opengaan van Albanië, en bracht diverse groepen samen om in dit gesloten land aan de slag te gaan. Waaronder ook International Teams. Vanaf die tijd waren AWO en International Teams partners. Tot in 2004 de AWO coördinatoren Barth en Mathilde Companjen door International Teams werden aangesteld als directeuren voor Europa. AWO als stichting volgde dus een aantal jaren later. 

Alliantie
Sinds 2011 is International Teams een Wereldwijde Alliantie geworden en is Iteams Nederland één van de primaire leden van deze alliantie.

Terug