Normen

Meer van ons karakter is terug te vinden in de normen die we willen stellen. Aan ons zelf en aan de partnerships die we hebben. De Opdracht is te groot voor ons alleen. Daarom zijn we wel verplicht tot samenwerken. 

1. Ook wij zijn deel van de uitzichtloosheid van de wereld. Zonder Jezus zijn we hopeloos verloren.

2. Geloof is meer dan alleen een besluit. De oproep ‘volg mij’ betekent ‘besmettelijk’ zijn. Veranderende mensen veranderen de wereld.

3. God waardeert die Ene. Wij waarderen die Ene. Zonder beperking. We gaan tot het uiterste om Gods Koninkrijk uit te dragen, de hoop voor vandaag en morgen.

4. In Gods Koninkrijk zijn geen marginale personen of groepen. Het evangelie van herstel wordt pas echt duidelijk wanneer haat en afgunst worden ingewisseld voor liefde en vergeving.

5. We zijn relationeel en werken strategisch. En staan zo dicht mogelijk bij hen die we dienen.

6. God is zowel gevaarlijk als goed. Hem te volgen is een avontuur, en niet zonder risico. Maar we wandelen aan de hand van de God van wonderen.

7. We zijn een interkerkelijke, christelijke, evangelische beweging,  Uit een wijd scala van achtergronden en expressies.

8. We staan wijd open voor samenwerking, met een breed scala van partners.

9. Aanbidding van de levende God is de hoogste roeping van de mens. En onze uiteindelijke bestemming. We aanbidden met expressie, met plezier en zo vaak we kunnen.

10. Er is niets mis met leren door vallen en opstaan. Zolang je maar weer opstaat. In beweging komen betekent risico’s durven nemen.

Terug