Verslag Open Dag 2015

Gisteren, vandaag en morgen
Op een kille ochtend in november kwamen meer dan 70 mensen bij elkaar in Nunspeet voor de eerste Open Dag van International Teams Nederland. Het was een tijd om het verleden te vieren, dankbaar te zijn voor alles wat er vandaag gebeurt en te kijken naar de toekomst.

De dag begon met een boodschap van Barth Companjen, directeur van Iteams NL. In het eerste deel van zijn toespraak werd teruggekeken op 30 jaar Iteams NL en haar voorganger, Ancient World Outreach. Hoogtepunten van hoe God aan het werk is in en door beide fasen van onze geschiedenis bemoedigden alle aanwezigen met de boodschap van Gods trouw. We hoorden ook wat Iteams NL vandaag de dag doet om haar visie vorm te geven: verandering van mensenlevens en mensengroepen door de kracht van God.

Gedurende de dag was er gelegenheid om seminars bij te wonen over diverse onderwerpen. Deze werden gegeven door verschillende leden van het kantoorteam. Veel belangstelling trok een praktisch seminar over hoe de kerken kunnen zorgdragen voor hun christelijke werkers. Een ander seminar ging over de zorg voor en het bereiken van de vluchteling - een relevant onderwerp voor velen vandaag.  chap van Gods trouw. We hoorden ook wat Iteams NL vandaag de dag doet om haar visie vorm te geven: verandering van mensenlevens en mensengroepen door de kracht van God. 

Huidige werkers van Iteams NL die over de hele wereld verspreid werken, hadden de gelegenheid om door middel van een videoboodschap, te vertellen over hun missie en hoe God aan het werk is. Hun werk werd ook zichtbaar in de kleurrijke kraampjes, met foto’s, voorwerpen uit het land waar ze werken en artikelen voor de verkoop om geld in te zamelen voor projecten. 

 

Een speciale actie tijdens de dag was het sponsoren van een leuk pakket voor de kinderen van onze werkers. Omdat veel mensen hieraan een bijdrage gaven, konden we alle kinderen van werkers in het buitenland een pakketje sturen om hen te bemoedigen en eraan te herinneren dat ook zij belangrijk zijn., met foto’s, voorwerpen uit het land waar ze werken en artikelen voor de verkoop om geld in te zamelen voor projecten. 

Aan het einde van de dag was er de uitreiking van de certificaten aan de kandidaat-werkers die dit jaar de training hadden doorlopen. Een training- en oriëntatieprogramma dat in drie weekenden gegeven wordt door Iteams NL; en noodzakelijk is om deel uit te maken van Iteams NL.

 

De organisatie van de Open Dag bedankt iedereen die aanwezig was. Het was een bemoediging te zien wat God doet door Iteams NL en haar werkers. Een speciaal woord van dank voor het team dat deze dag mogelijk maakte, waaronder het catering team dat zorgde voor de koffie en heerlijke lunch. Ook dank aan de Vrije Evangelische Gemeente Nunspeet voor het gebruik van hun prachtige gebouw.

We kijken uit naar een tweede Open Dag in 2017 – houd de website in de gaten voor meer informatie.