Geven

Geven is leven

De Stichting International Teams (Iteams)is een vrijwilligersorganisatie. En een geloofszending.

Iteams heeft haar inkomsten voornamelijk uit giften. Dat zijn gerichte giften die de gever een bestemming geeft voor een werker of voor een project. Deze worden overgemaakt per bank. Iteams zorgt ervoor dat de gegeven gelden worden doorgezonden naar de plek waar het dient te worden uitgegeven.

Supporters
Daarmee worden de supporters ook deel van het geheel en nemen een plaats in die heel belangrijk is. Voor Iteams en de werkers is het dan ook een graadmeter om te zien in hoeverre de achterban, de persoon, de opdracht en het werk wordt gewaardeerd.

Verantwoordelijk
De gift wordt aan de Stichting gegeven. En de Stichting is daarmee verantwoordelijk om te zien of de gift ook daadwerkelijk wordt besteed aan het doel waarvoor het is gegeven. En dat doet de Stichting graag. Juridisch gezien is de werker niets meer aan de donors verschuldigd. Maar we verwachten van hen wel een algemene rapportering in hun nieuwsbrieven.

Bestemming
U kunt zelf uw bestemming voor uw gift kiezen. Meer informatie over werkers en projecten, zie hiernaast. Voor aanvullende informatie over bestemming, klik hier.

Ondersteunen
Uw algemene giften zijn welkom op onze daarvoor bestemde bankrekening
NL38 RABO 0111 4061 02  t.n.v. Iteams o.v.v. gift algemeen

Belasting
Voor meer informatie over belastingopgaaf/ teruggaaf, klik op Belasting

Vormen van geven

Er zijn verschillende manieren waarop u een gift kunt overmaken. 
Klik op de link voor meer informatie.