Doelstelling

De Stichting heeft als doelstelling:

Geestelijke en materiële steun te (doen) verlenen aan de arbeid van allen, die de wereld ingaan met de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en zich daarbij stellen op de grondslag van de Bijbel als Levend Woord Gods.

Visie van International Teams Wereldwijde Alliantie:

We want to see communities and lives being changed by the power of God.
Verandering van mensenlevens en mensengroepen door de kracht van God.
 
 
Missie van Iteams NL:
 
In samenwerking met de Kerk en in samenhang met andere initiatieven uitzenden van werkers naar werk en plaatsen waartoe zij zich geroepen weten. Het geven van persoonlijke en professionele begeleiding aan (co)zenders en werkers. Voor, tijdens en na hun verblijf op het zendingsveld.
Ons zijn en ons werk is gericht op verandering. Ten goede. Door God. 
 
 
Tagline:  voor de verandering
Terug