Onze werkers

 • Marieke van Dreuten

  Marieke is een basisschool leerkracht. Ze heeft 6 jaar gewerkt als leerkracht in Nederland en in die tijd een Discipelschaps Training School (DTS) gedaan in Duitsland. Lees meer...

 • Andreas & Ligia van der Elst

  Andreas & Ligia van der Elst wonen met hun zoontje Levi, in Timisoara, Roemenië... Lees meer...

 • Jim en Linda Gettmann

  Jim en Linda Gettmann hebben al vele jaren voor Iteams in Europa gewerkt, waaronder in Hongarije en de laatste 19 jaar in Duitsland. Lees meer...

 • John & Kathy Harris

   John & Kathy, met hun 2 zonen, Andre & Dane, zijn sinds 2001 betrokken bij International Teams. Als Australische gezin hebben ze eerst gediend in de Oekraïne... Lees meer...

 • Jelle & Janneke Huisman

  Jelle en Janneke weten zich geroepen om zich in te zetten voor de Roma. Ze zijn in oktober 2015 vertrokken naar Osijek (oost-Kroatië). Zij werken vooral aan projecten waarin 'taal' een rol speelt, zoals bijbelvertalen en lees- en schrijfonderwijs. Lees meer...