De Albanese kerk bestaat nu meer dan 20 jaar. In het Albanese taalgebied zijn sinds 1991 diverse gemeenten van allerlei achtergrond van start gegaan. Het ABI was een direct antwoord op de vraag naar leiders in deze gemeenten.

Het ABI is altijd een toonbeeld van samenwerking geweest. Leraren en studenten kwamen uit een breed spectrum: van Gereformeerde Gemeenten tot en met Pinkstergroepen. AWO (nu iTeams NL) was één van de grondleggers van deze school. De lessen worden nu direct in het Albanees gegeven. De Kerk in Albanië is jong, maar dat betekent ook actief. Diverse gemeenten starten dochtergemeentes en zenden zendelingen uit.

Albanese leraar

Graag zou de school nog een Albanese leraar willen aanstellen. En daar willen we ons bij aansluiten en u in staat stellen dit mooie project te steunen. Hiervoor is op jaarbasis €7.000.= nodig.

Ondersteunen

Als u dit project financieel wilt ondersteunen, kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening:

NL38 RABO 0111 4061 02 t.n.v. ITeams te Ermelo, o.v.v. AO-AB

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.