In Oostenrijk is onze partner het door iTeams Oostenrijk geleide ‘Oasis’ werk. Zij werken al meer dan 25 jaar voor vluchtelingen en asielzoekers in de stad Traiskirchen, ten zuiden van Wenen.

Oasis streeft ernaar om als internationaal team samen te werken met kerken, zowel lokaal als wereldwijd. Om met de vluchtelingen op te trekken, hen sociale en praktische hulp te bieden in een christelijke omgeving. Ze hebben een zendingshuis vlak bij het grootste vluchtelingenkamp in Traiskirchen.

De focus van het team in Oasis is om het hart van God aan vluchtelingen te laten zien. En hen hoop, leven en een toevlucht te bieden die alleen gevonden kan worden in Jezus. Door te werken met Oostenrijkse en etnische kerken in de omgeving van Wenen, zoekt het team hen toe te rusten die tot geloof komen, zodat zij in staat zijn Jezus te delen met anderen, met inbegrip van hun eigen mensen, zowel in Oostenrijk als in hun land van herkomst.

Voorbeelden van wat men hier doen, zijn: een avond koffiebar, avonden waarin het Evangelie wordt uitgelegd, kledingbank. Vertoning van de Jezus film in diverse talen (in meer dan 40 talen beschikbaar), uitgifte van bijbels en christelijke lectuur in de moedertaal van de vluchtelingen. Kinder-, tiener- en vrouwenwerk. Persoonlijke Bijbelstudie in kleine of grotere groepen, discipelschap relaties, bezoeken van vluchtelingen. Het bieden van hulp (voldoen aan een aantal basisbehoeften van de vluchtelingen), praktische hulp (o.a. bij het invullen van formulieren, vervoer voor medische hulp), noodhulp, computer café en hulp bij het onderhoud van het Oasis kantoor.

Als u zich in binnen- of buitenland wilt inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers, voor kortere of langere tijd, neem dan contact met ons op via e-mail: 

Ondersteunen

U kunt Oasis financieel ondersteunen door uw gift op bankrekening: 

NL38 RABO 0111 4061 02 t.n.v. ITeams o.v.v. VW-OA

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.