Pojan

Pojan is een groot dorp van ongeveer 5000 inwoners. Het ligt 15 km van Korça, een stad in het zuid-oosten van Albanië. Al sinds de jaren negentig wordt er in het dorp Pojan geëvangeliseerd. Het is een dochterproject van de Evangelie Gemeente Korca. Inmiddels is het werk in Pojan aardig gegroeid!

De activiteiten 

Er wordt door het team veel tijd gestoken in het bouwen van relaties. Discipelen maken door samen op te trekken, naar mensen te luisteren en te laten zien wat het betekent om Christen te zijn. Daarnaast is er op de meeste dagen van de week wel een activiteit gaande in het kerkgebouw. Zo worden er o.a. programma’s georganiseerd voor kinderen, tieners en jeugd, maar ook kunnen de mensen uit het dorp gratis hun bloeddruk of bloedsuiker komen laten meten. Het principe ‘woord en daad’ wordt heel praktisch toegepast.

Betrokken op afstand 

Eduard en Joni Versteeg zijn een aantal jaar zendelingen van iTeams NL in Albanië geweest en zij hebben zich 3 jaar voor het werk in Pojan in mogen zetten. Na hun vertrek mochten zij het stokje overdragen aan de Albanezen. Op afstand blijven Eduard en Joni bij dit project betrokken. Het is mooi om te zien dat het werk door blijft gaan!

Het werk in Pojan is afhankelijk van giften. Heeft u hart voor gemeentewerk en wilt u het werk in Pojan ondersteunen? Dan is uw bijdrage welkom op bankrekening:

NL94 RABO 0143 8834 10 t.n.v. iTeams o.v.v. AO-PC

 

Geven

Onze projecten worden mogelijk gemaakt door uw bijdragen. Hierdoor helpt u mensen en mensengroepen in hun veranderingsproces.

Ga naar Geven is Leven

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.