De Albanese stichting Udhekryq heeft een terrein aansluitend aan hun bestaande locatie kunnen kopen. De bestaande bebouwing op dat terrein zal worden aangepast en uitgebreid om ook activiteiten voor grotere groepen te kunnen verzorgen, in voor- en naseizoen en in de winter.

De bestaande gebouwen hebben al een energiezuinige verwarmingsmethode met aardwarmte, en ook de nieuwbouw zal daarop worden aangesloten.

Helpt u mee om dit project te laten slagen?

Uw bijdrage is welkom op bankrekening: 

NL38 RABO 0111 4061 02 t.n.v. ITeams o.v.v. AO-EC

Geven

Onze projecten worden mogelijk gemaakt door uw bijdragen. Hierdoor helpt u mensen en mensengroepen in hun veranderingsproces.

Ga naar Geven is Leven

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.