Sinds de oprichting in 1985 waren Barth en Mathilde bij de stichting betrokken. Barth en Mathilde hebben hun verantwoordelijkheden bij iTeams NL overgedragen. Tot begin 2021 was Barth directeur van iTeams NL en was Mathilde coördinator voor MemberCare en anti-mensenhandel.

Beiden blijven wel als werkers aan iTeamsNL verbonden. Zoals ze zelf zeggen: “onze roeping is niet verjaard”.

Mathilde en Barth zijn beiden op verzoek, beschikbaar voor MemberCare projecten, zowel binnen iTeams of  daarbuiten.  

Barth assisteert ook bij de administratie van iTeams, met name bij de vernieuwing van het intranet, hierin wordt het papieren archief helemaal gedigitaliseerd Barth is als bestuurslid betrokken bij een aantal organisaties in de Balkan. Ook hoopt weer tijd te kunnen nemen voor zijn missionaire onderzoek van de Balkan. Dit was door de drukke baan als zendingsleider de laatste jaren wat op de achtergrond geraakt.

Mathilde blijft betrokken bij het internationale werk van Life Springs een organisatie die vrouwen stimuleert om de handen en voeten van Jezus te zijn.

Nieuwsbrief en thuisgemeente

De familie-nieuwsbrief van Barth en Mathilde kunt u hier aanvragen.

De thuisgemeente van Barth en Mathilde is de Evangelie Gemeente Ermelo. Dit was ook hun zendende gemeente vanaf 1991. 

Ondersteunen

Barth en Mathilde hebben een inkomen uit AOW en uit kleine pensioentjes van hun werkzaamheden van voor hun zendingsperiode. Een vriendenkring vult dit aan zodat ook nog steeds zendingsactiviteiten en -reizen kunnen worden ondernomen.

Als u Barth en Mathilde in hun levensonderhoud en bediening wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken op rekening.

NL19 RABO 0143 9205 53 t.n.v. ITeams o.v.v. IT-LD Companjen

BIC RABO: RABONL2U

 

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.