Wij zijn Jaap en Linda Bezemer en wonen samen met onze kinderen Corné, Helen, Arianne, Jacoline, Richard en Erik sinds 2014 in Ecuador. Wij wonen in de provincie Pastaza, dat dezelfde oppervlakte heeft als Nederland, met 100.000 inwoners. In deze provincie is één stad en een tiental grote dorpen die goed via de weg bereikbaar zijn. De rest van het gebied is alleen toegankelijk via onverharde wegen, met de kano of het vliegtuig. In onze provincie wonen zeven inheemse stammen met een eigen grondgebied en rechtssysteem. In de stedelijke gebieden wonen vooral mestiezen.  

We delen de Hoop die er is in Jezus met mensen die Hem niet kennen. Verder verbeteren we de medische zorg onder de inheemse bevolking van de Ecuadoriaanse Amazone. Dat doen we op de volgende manieren:  

Ik (Jaap) werk als tropenarts in het ziekenhuis Shell. Als eerstelijnsarts behandel ik met name kinderen en inheemse patiënten. Patiënten komen vaak met longklachten (door de blootstelling aan rook van houtvuren), parasieten en tropische infecties. Als onderzoeker werk ik aan de verbetering van de zorg voor patiënten met tropische ziekten.

Als pastoraal werker ben ik voorzitter van de kerkenraad van de inheemse Kichwa gemeente Diospa Ñampi Sacha Runa. Ik preek meerdere keren per maand, ga op ziekenbezoek en geef de catechisaties.  

Ik (Linda) ben verpleegkundige, maar heb ervoor gekozen om thuismoeder te zijn. Zoals hier normaal is, ondersteun ik de kinderen veel bij hun huiswerk, waarbij we extra investeren in Nederlands en Engels.

Samen met een buurvrouw leid ik de zondagschool van de kerk. Ook leid ik wekelijks de jongerenclub, waarbij ik focus op de kansarmen. Verder ondersteun ik laagopgeleide ouders bij de begeleiding van hun schoolgaande kinderen. 

We wonen in een inheems dorp aan de rand van de jungle. Onze buren zijn in de afgelopen decennia uit de jungle gekomen op zoek naar werk en school. Zij spreken inheemse talen en Spaans. Onze inheemse buren worden gediscrimineerd vanwege hun afkomst en veel van hen moeten rondkomen van een half minimumloon. De uitzichtloosheid zorgt in veel gezinnen voor drank- en drugsmisbruik, huiselijk geweld, vroegtijdig schoolverlaten, tienerzwangerschappen en verbroken relaties. Wij hebben waardevolle vriendschappen opgebouwd, ondersteunen waar nodig en leren iedere dag bij. Elke paar maanden reizen we naar jungledorpen die verstoken zijn van medische zorg. Daar bieden we medische hulp en versterken de kerk.

Kerk

Onze thuisgemeente is de Gereformeerde Gemeente Rilland.

Meer weten:

Ondersteuning

U kunt Jaap en Linda financieel ondersteunen door het overmaken van een maandelijkse of eenmalige gift naar:

IBAN: NL 71 RABO 0379 0570 26 

ten name van iTeams NL o.v.v. projectcode EC-MW

 

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.