Afgelopen dinsdag, 26 November werd Albanië getroffen door een hevige aardbeving. Er vielen vele doden en gewonden met het gevolg dat er veel psychische schade is. Het aantal slachtoffers is nog groeiende.

iTeams Netherlands heeft een lange geschiedenis van 34 jaar dienst met betrokkenheid bij vele projecten en partnerkerken en –organisaties te Albanië.

Vanwege de aardbevingen zijn we een noodfonds gestart om onze partners in Albanië die het meest in nood zijn te ondersteunen. We zijn in nauw contact en volgen de situatie op de voet. Momenteel zijn onze Nederlandse coördinatoren Ton en Carla Vegt ter plaatse om te ondersteunen. Meer nieuws zal snel volgen.

U kunt ter ondersteuning een bedrag overmaken naar:

NL 94 RABO 0143 8834 10  t.n.v. iTeams o.v.v. Noodfonds Albanië DF-AL

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.