Henk Jan en Allie Oosterhuis dienen onder de vluchtelingengemeenschap in Athene.

Onze drijfveer is om de levens van vluchtelingen (vooral tieners, jongvolwassenen en hun gezinnen) veranderd te zien worden door de kracht van God. Wij streven ernaar om in navolging van Jezus hen tegemoet te komen en te dienen in woord en daad. Wij werken toe naar transformatie in de vluchtelingengemeenschap door het creëren van een veilige plek waar relaties opgebouwd kunnen worden, de jongeren hun stem kunnen laten horen en er ruimte voor discipelschap is. 

Griekenland is voor velen een tussenstop op een lange reis vanuit het Midden Oosten en Centraal Azië naar een nieuwe, veilige toekomst in Europa. Ze zijn door geweld verdreven, onderdrukt en gediscrimineerd. Ze gaan een onzekere toekomst tegemoet. Hoewel de meeste vluchtelingen geen toekomst voor zichzelf zien in Griekenland, bevinden de meesten zich voor enkele maanden tot jaren in Griekenland. 

Wij bieden een veilige plek waar tieners na schooltijd terecht kunnen om tot rust te komen, hun ervaringen te verwerken en met andere jongeren een leuke tijd samen te hebben.

Wij organiseren gelegenheden voor de jongeren om zich te ontwikkelen op het gebied van hun interesses, zoals kunst en tekenen, muziek, taal, beweging en zelfontwikkeling. 

Wij bieden psychosociale steungroepen en begeleiding via professionele partners in de geestelijke gezondheidszorg. 

Samen leren we meer over het land door culturele uitstapjes en wandeltochten in de natuur. 

Door deze activiteiten hopen we een plek te creëren waar de jongeren leren zich te uiten en waar ze kunnen groeien in vertrouwen. Wij delen ons leven samen en hebben gesprekken over vragen rondom cultuur, aanpassing te midden van veranderingen en identiteit. We leren we over onze gezamenlijke identiteit als Gods schepselen: waardevol, geliefd en creatief, en mogen we meewerken aan Gods visie van verzoening en herstel. 

Ondersteunen

NL38 RABO 0111 4061 02  t.n.v. iTeams o.v.v.  VW-AR  

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.