iTeams NL heeft een focus op Albanezen. Dat zijn natuurlijk de inwoners van Albanië en Kosovo, de landen die Albanees-sprekend zijn. Maar ook de Albanese minderheden in de buurstaten Macedonië, Montenegro en Servië en de wereldwijde Albanese diaspora.

Albanese wortels

Door de eeuwen heen hebben Albanezen zich gevestigd in alle delen van de wereld. Om te beginnen in het voormalige Turkse rijk, voornamelijk in de Balkan.

Albanese Lente

Een derde deel van de Albanese bevolking heeft christelijke wortels, zowel Orthodox als Rooms Katholiek. Maar het grootste deel van de Albanezen heeft een islamitische traditie. Protestantse Albanezen waren betrokken bij de 'Albanese Lente' in de tweede helft van de 19e eeuw. Het Albanees als taal werd toen pas op schrift gesteld. De staat Albanië werd opgericht in 1912 toen het Ottomaanse Turkije uit één viel.

Open grenzen

Albanië was tot 1991 een geïsoleerd land. Het werd met harde hand door de communistische partij geregeerd. In 1991 werd het communisme en het bijbehorende atheïsme vaarwel gezegd. Het werd een democratisch land. Waarin traditionele waarden werden hersteld en gelijktijdig nieuwe invloeden binnen mochten komen. iTeams NL was er vanaf het begin bij (onder haar voormalige naam Ancient-World Outreach). En was nauw betrokken bij de grondlegging van kerken, bijbelschool, uitgeverij en een samenwerkingsorgaan voor zending en ontwikkelingshulp.

Nu is iTeams NL werkzaam als partner met Albanese organisaties en kerken. En geeft antwoord op de vragen die horen bij de ontwikkeling van het land en de kerk. In meer dan 20 jaar groeide de Kerk in Albanië van 5 gelovigen naar een aantal van meer dan 5000 en een grotere groep van geïnteresseerden daaromheen. iTeams NL dient de Albanese kerk in Albanië, Kosovo en VJR-Macedonië en onder de Albanese diaspora.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in het werk onder en met Albanezen. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen bestaande projecten, maar we staan ook open voor nieuwe uitdagingen. Dus als u een plan, visie of droom hebt, schroom niet om het te delen. Als organisatie willen we graag handen en voeten geven aan ideeën.

U kunt ons hier mailen  

Bijdragen

Ook kunt u het Albanese werk steunen met een algemene gift op bankrekening:

NL38 RABO 0111 4061 02 t.n.v. ITeams, o.v.v. AO-WW Albanian Outreach

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.