iTeams NL zet zich in voor Roma en Sinti. We werken aan zowel sociale verandering als geestelijke vernieuwing.

Opwekking

Onder Roma en Sinti in heel Europa is er een geestelijke opwekking onder de Roma en Sinti. Roma en Sinti zijn volken met wortels die zich naar India en Pakistan uitstrekken. De Roma is niet één volk, maar er diverse talen en dialecten. Met de daarbij behorende gemeenschappen, culturen en tradities. Ook zijn er stammen die de taal van het thuisland hebben aangenomen, of nog de taal van de vroegere overheerser spreken. In Bulgarije zijn bijvoorbeeld meer dan 10.000 voornamelijk Turkssprekende Roma die zich Millet noemen. Veel van de Roma talen hebben nog geen eigen Bijbelvertaling, of een incomplete vertaling. Onderwijs en het officiële leven is meestal in de taal van het land waarin ze wonen.

Levenshouding

De Roma behoren vaak tot de armsten van de armsten. Verbetering van hun maatschappelijke situatie kan alleen als er ook goed en passend onderwijs is. Het gaat niet alleen om het leren van vaardigheden (te beginnen bij lezen en schrijven) maar ook om levenshouding. Daarbij spelen lokale Roma-kerken een belangrijke rol.

Werkzaamheden

iTeams NL is betrokken bij Roma Outreach in Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Albanië, Macedonië, Servië en Kroatië. De soorten werkzaamheden zijn: research, gemeentestichting, kinderwerk, educatie, leiderstraining, media en Bijbelvertaling.

iTeams NL staat open om ook op andere plaatsen aan de slag te gaan. Ook buiten de Balkan.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd om met Roma te werken, of op een andere manier betrokken te zijn, - deel uw visie of stel uw vragen. Stuur ons een e-mail.  

Bijdragen

U kunt het Roma werk met een algemene gift ondersteunen op bankrekening:

NL38 RABO 0111 4061 02 t.n.v. ITeams o.v.v. RM-WW Roma Ministries

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.