In Duitsland is onze partner Der Wegweiser.

Het oosten van Duitsland heeft een aparte geschiedenis. Het was ooit een apart land, de DDR. De DDR stond onder een communistisch bewind. Het leven was daar anders dan nu. Toen de DDR ophield te bestaan, gingen veel van de bedrijven failliet.

Hulpverlening

In het harde kapitalistisch systeem konden zij het hoofd niet boven water houden. Veel van de beter opgeleide mensen zochten een tweede kans elders in Duitsland. De groep die overbleef bestond uit ouderen, de zwakkeren en de werkelozen. Een uitzichtloze situatie. En een voedingsbodem voor extremisten, zowel rechtse als linkse. Maar dus ook een plaats waar hulp aan de zwakkeren, de verstotenen en armen op zijn plaats is. Aan die hulpverlening wil Der Wegweiser invulling geven. Met name door mensen te helpen zelfredzaam en sterker te worden.

Twee villa's

Der Wegweiser (de Wegwijzer) is een vereniging en heeft een stuk land aan kunnen kopen met daarop twee villa’s. De idee is om één van de villa’s als leefgemeenschap voor minderbedeelden in te richten. Het gebouw is in de communistische tijd als woonkazerne gebruikt. Er waren met hardboard kamertjes voor de werklui van de plaatselijke papierfabriek getimmerd. Het gebouw is nu teruggebracht tot de oorspronkelijke indeling. Elke kamer is groot genoeg voor een afzonderlijke woonunit.

Het tweede gebouw is woonhuis voor de voortrekkers en begeleiders van dit project, en heeft ook een eenvoudig gastenverblijf.

Ondersteunen

Wilt u dit project financieel steunen dan kunt u dat doen via bankrekening: 

NL80 RABO 0305 9372 94 t.n.v. ITeams o.v.v. VW-WW

Neem contact op met iTeams

Stuur een bericht met behulp van onderstaand formulier. Of ga naar de contactpagina voor alle gegevens.

Verstuur een bericht

E-mail verzenden
Velden