Jonge meiden in prostitutie. Dat is toch niet de bedoeling? Aangezet tot het werk door anderen, soms zelfs familie of vrienden. Niet in staat om de schoolopleiding af te maken. Daarom komen de meiden vaak ook niet uit hun milieu en hebben weinig alternatieven om in hun levensonderhoud te voorzien.

In Ecuador worden de meiden die onder de 18 zijn, opgevangen in tehuizen. Waar ze onder begeleiding staan, maar er ook geplaatst zijn door de politie of de rechtbank. Er wordt een aanzet gegeven om ze te helpen een beter zelfbeeld te krijgen. En aan de toekomst te gaan bouwen. Als ze 18 zijn mogen ze het instituut verlaten. En helaas zien we dan al te vaak, dat ze toch weer in de prostitutie terechtkomen.

Veilige plek

Casa Adalia wil de 18+ meiden een thuis geven waar ze een aantal jaren verblijven tot ze hun leven op de rails hebben. Het biedt hen een veilige plek om te wonen. Professionele begeleiding en zorg door een huismoeder. De re-entry in de maatschappij wordt voorbereid en begeleid.

Website

Casa Adalia heeft ook een eigen - Engelstalige - website

ESME

Casa Adalia is deel van End Slavery Ministry Ecuador. Het doel van ESME is om hoop, vrijheid en zekerheid te brengen. Ze werkt relationeel en wil graag verandering brengen voor jongeren en families in nood door de kracht van Jezus Christus. Op allerlei niveaus wil zij moderne slavernij, armoede en onderdrukking terugdringen.

In Juni 2011 is ESME gestart onder de paraplu van iTeams NL vanuit de visie van Desiré Treur. ESME is in Equador erkend door de overheid en werkt met een bestuur, zendelingen en een team van specialisten.

ESME heeft vier verschillende bedieningen:

  1. Amadas, het uitreiken naar vrouwen op straat die in prostitutie zijn terecht gekomen.
  2. Caminos de Libertad, een programma dat zich richt op vrouwen en kinderen in nood.
  3. Casa Adalia, het hierboven genoemde opvanghuis.
  4. Esperanz Art, het bieden van werkgelegenheid, ontwikkeling en inkomen. (zie voor Casa Adalia en Esperanz Art ook het kopje ‘projecten’.

Ondersteunen

Natuurlijk willen we hen ook waar we kunnen bijstaan met advies, gebed en ondersteuning.

Ook financieel; u kunt daaraan bijdragen door een gift over te maken op bankrekening: 

NL55 RABO 0155 6677 69 t.n.v. ITeams o.v.v. ES-CA

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.