Stichting Hand werd opgericht door Tiny Snell, een bekwaam auto- en vliegtuigmonteur uit Californië. Tiny had een sterk verlangen om de Heer volledig te dienen, maar hij werd belemmerd door het feit dat hij geen Bijbelschool had genoten. Hij kon geen prediker worden, maar hij merkte dat hij wel met zijn handen de Heer kon dienen. Zo zorgde hij bijvoorbeeld voor auto’s voor zendelingen die met verlof waren. In 1962 werkte hij in het technische team van OM.

Tiny ontdekte toen dat er een grote behoefte was aan technische hulp voor zendelingen en groepen. Hij werd door de Heer geleid tot zijn eigen bediening op dit terrein. Zo werd “Stichting Hand” geboren in 1966 en sindsdien groeit het werk onder de zegen van de Heer.

In 1971 overleed Tiny op tragische manier bij een auto-ongeluk, maar het werk dat hij begonnen was, Stichting Hand, is verder gegroeid onder de zegen van de Heer. Vandaag de dag wordt het geleid door Steve Simmons (schoonzoon van Tiny). Hij wordt bijgestaan door zijn zwager Randy Snell en Steve’s dochter en schoonzoon Ruth en Paul Zonnenberg. Samen gaan zij door met het mooie werk en dienen zendelingen al meer dan dertig jaar uit het kleine dorp Strijen, vlakbij Rotterdam.

Terwijl de auto's een belangrijke focus van het werk blijven, is de technologie veranderd en zo ook de bediening van Stichting Hand.
Vandaag de dag zijn computers, zowel hardware als software, een ander belangrijk deel van het werk. Computers worden gekocht, gerepareerd, verbouwd en wereldwijd verscheept. Zendelingen krijgen hulp bij het effectief gebruik van hun computers om op die manier bij te dragen aan het verspreiden van Gods Woord.

Wereldwijde verschepingen

Er komt veel bij kijken om goederen voor zendelingen over de hele wereld te verschepen. Stichting Hand is verschepingsagent in de Rotterdamse haven en we hebben onze eigen zagerij om verschepingskisten op maat klaar te maken. Zo worden huishoudelijke spullen, materiaal voor zendingswerk, constructie materiaal, auto’s, geluidsuitrustingen, computers en wat dies meer zij, over de hele wereld vervoerd.

iTeams NL is partner van enkele fulltime medewerkers van Stichting Hand.

Als u het werk van Stichting Hand wilt steunen kan dat door een gift over te maken op bankrekening:

NL25 RABO 0150127669 t.n.v. ITeams o.v.v. TO-SH

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.