Amy de Jong komt al sinds 2015 in Uganda en sindsdien is dat haar 2e thuis. Ze werd gegrepen door de grote nood die er is onder mensen met een beperking in Uganda. Helaas worden deze mensen daar verstoten, genegeerd, of erger. De verhalen zijn hartverscheurend. God riep Amy en liet haar zien dat Zijn Vaderhart ook klopt voor deze mensen met een beperking in Uganda. God vraagt om op te staan voor onrecht en om Zijn liefde uit te delen in de levens van gebroken mensen. 

Gedreven door de liefde van God vertrekt Amy per Deo Volente April 2021 naar Uganda om daar de Special Joy en Liefde van God voor mensen met een beperking uit te delen. 

‘Special Joy; A joyful Special Needs Ministry rooted in Love Itself’

Dit is het hart van Amy, en de visie en missie samengevat in 1 zin. Het is ten diepste Gods hart die Amy op deze manier uit wil dragen aan de mensen in Uganda.

'Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.' - 1 Joh. 4:19

'De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. ... Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren.' - Zefanja 3:17+19

Amy wordt uitgezonden vanuit de Hervormde Gemeente Hardinxveld-Giessendam en werkt samen/wordt begeleid door iTeams NL.

In het kort mag Amy gaan Zoeken, Dienen en Delen. Dit doet ze door te gaan samenwerken met diverse Ugandese organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking, ook wel 'speciale mensen met special behoeften' genoemd. Hiervoor zijn de volgende 4 punten een leidraad voor haar werk;

De Speciale Vreugde die God voor speciale mensen heeft. (De relatie vanuit God)

Gods hart is vóór mensen met een beperking en Hij verheugt Zich over hen met blijdschap. Hij heeft hen intens lief. 
De Speciale Vreugde en acceptatie die speciale mensen mogen krijgen voor zichzelf, door de relatie met God en Jezus’ volbrachte werk. (De relatie met henzelf)

Jezus is ook voor hen gestorven en opgestaan, en als ze dat geloven mogen ze zich verheugen in hun nieuwe identiteit als kinderen van God. 
De Speciale Vreugde die speciale mensen mogen delen in hun omgeving. (De relatie met hun naasten)
De Speciale Vreugde die speciale mensen toevoegen in de wereldwijde Kerk omdat ook zij deel zijn van het lichaam van Christus. (De relatie met de wereld)

Daarnaast gaat Amy zich bezighouden met het opbouwen van de Ugandese kerk en sluit ze zich aan bij de kerk Streams of Life.

Om dit allemaal goed te kunnen uitvoeren zal Amy ook de lokale taal Luganda gaan leren. 

Amy heeft een relatie met een Ugandese man, genaamd Derrick. Ze ontvangen samen coaching om zich voor te bereiden op een - door Gods liefde geleid - huwelijk, en op een leven in de zending. Zo hopen ze ook een lichtend licht te kunnen zijn in hun directe omgeving. 

We geloven dat we als kinderen van God een familie zijn als het lichaam van Christus, en dat we allemaal een eigen taak hebben gekregen die bij ons past. Samen mogen we dit Lichaam laten liefhebben in deze wereld, met Christus als ons Hoofd. En, liefde wordt meer als we het samen delen. Je kunt meedelen in het werk van Amy op de volgende manieren:

Betrokkenheid

Via www.amyinuganda.com kunt u blog-updates over het werk van Amy lezen. Ook kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief die minimaal 4x per jaar wordt verstuurd.

Gebed

Bid en dank mee met Amy! Dat kan concreet door mee te bidden/danken via de Sociale Media kanalen en via de punten in de nieuwsbrief. 

Ondersteunen

Amy zal in Uganda geen salaris ontvangen en is volledig afhankelijk van giften.

U kunt uw bijdrage overmaken naar/een automatische incasso instellen voor het volgende rekeningnummer:
iTeams NL

NL 86 RABO 0356 0009 23

Ovv IA-UA de Jong 

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.