Bij uw jaarlijkse opgave voor de inkomstenbelasting kunt u de aan Stichting International Teams (iTeams NL) overgemaakte donaties opgeven als gift. iTeams NL is een ANBI, en daarom zijn giften aftrekbaar. Hiermee wordt uw belastbaar inkomen lager en betaalt u minder belasting. Als u giften geeft en (nog) geen jaarlijkse aanslag krijgt van de belastingdienst dan komt u wellicht in aanmerking voor belastingteruggave. U kunt daarvoor zelf bij de belastingdienst een formulier aanvragen. Let op, als u een formulier aanvraagt bent u ook verplicht die in te zenden.  Meer informatie kunt u vinden op de site van de belastingdienst.

Bewijs

Bewaar een bewijs van wat u hebt overgemaakt. Uw bankafschrift is daarvoor afdoende. iTeams NL stuurt niet standaard een overzicht van de door u overgemaakte giften. Mocht u toch een overzicht van uw giften wensen, dat kan op verzoek worden toegezonden. Stuur ons een e-mail

Hoeveel mag ik geven aan een ANBI?

Er is tegenwoordig geen beperking aan het bedrag dat u aan een ANBI mag geven. Het tarief voor schenkbelasting aan een ANBI staat al een paar jaar op 0%. Wij hoeven daar dus geen belasting over te betalen. Hoeveel u mag aftrekken staat daar los van. 

Hoeveel mag ik aftrekken?

De mate waarin u dit kunt aftrekken van uw belastingen hangt  af van uw inkomen. Wilt u meer kunnen aftrekken dan de gebruikelijke 10% die de belastingdienst hanteert, dan is een overeenkomst voor een periodieke gift een mogelijkheid. Daarmee verplicht u zich wel om in een periode van 5 jaar de stichting te blijven ondersteunen. 

Wilt u meer weten, lees de officiële site van de belastingdienst.

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.