Gewone giften zijn de giften die u aan de stichting geeft.

Ongeacht of het voor projecten, werkers of de stichting zelf bestemd is. U bepaalt zelf hoeveel u geeft, wanneer en hoe vaak. (Ook als u er een terugkerende gift van maakt). U kunt dat zelf op de online site van uw bank regelen. Gewone giften zijn dus de giften die u waarschijnlijk het beste kent, omdat u die al geeft. Ook de belastingdienst noemt dat gewone giften. 

Cash 

Er zijn verschillende manieren van overmaken. Een niet zo bruikbare methode is collecteren, dus een overhandiging in cash. Iteams heeft geen kas, en zal als we ooit een gift in geld krijgen het direct op de bank storten. Dus dan is het net zo makkelijk als u dat voor ons doet. Wilt u een anonieme gift doen dan hebben we daar ook procedures voor. 

Bank overmaking

Vrijwel al onze betalingen en ontvangsten worden via onze bank(en) afgehandeld. U kunt ons enorm helpen door de juiste bankrekening te gebruiken om uw gift naar over te maken. Werkers en hun projecten hebben meestal een geoormerkte bankrekening. Alleen giften voor hen en hun projecten worden via die bankrekening geadministreerd. En de maandelijkse bankafschrift is dan ook meteen het verslag. Bij elk werker en bij ieder project staat op deze site expliciet vermeld welke giftenrekening gebruikt kan worden. 

Algemene giften voor de stichting zijn natuurlijk ook welkom. Daarvoor is de algemene giftenrekening 

NL38 RABO 0111 4061 02 t.n.v. Iteams onder vermelding algemene gift. 

iTeams NL Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.